Czytelnia

odmiany śliw


CACANSKA LEPOTICA

 • Odmiana wyhodowana w Jugosławii.
 • Owoc średniej wielkości, owalny - 40 g.
 • Skórka ciemnogranatowa, pięknie wybarwiona.
 • Miąższ, soczysty, smaczny, bardzo łatwo oddziela się od pestki.
 • Dojrzewa w I poł. sierpnia.
 • Mało podatna na choroby.
 • Odmiana samopylna - b. dobry zapylacz dla innych śliw!CACANSKA NAJBOLJA

 • Owoc duży - 60 g - granatowy z intensywnym nalotem woskowym.
 • Miąższ soczysty, łatwo oddzielający się od pestki.
 • Zbiór – III dekada sierpnia.
 • Mała podatna na szarkę.
 • Polecane zapylacze: Cacanska Lepotica, Cacanska Rana.ULENA

 • Odmiana francuska.
 • Owoc duży – 50 g, kulisty.
 • Owocuje obficie, często przemiennie.
 • Miąższ miękki, aromatyczny.
 • Dojrzewa – od poł. sierpnia.
 • Mało podatna na choroby!
 • Samopylna!
 • DSoskonała na kompoty i dżemy.
powrót do czytelni

 

Winorośl - porady dla początkujących.

Wybór stanowiska
Przed posadzeniem sadzonek winorośli należy dokonać prawidłowego wyboru miejsca sadzenia i zaplanować rozmieszczenie krzewów. Sadząc kilka odmian w różnych miejscach ogrodu należy wybrać stanowiska biorąc pod uwagę ich porę dojrzewania i mrozoodporność. Najlepsze stanowiska w ogrodzie, np. przy ścianach budynków, przeznacza się dla odmian mniej odpornych na przemarzanie, o późnej porze dojrzewania owoców. Krzewy wczesne i średnio-wczesne mogą się zadowolić nieco gorszym stanowiskiem. Należy zwracać uwagę, aby krzewy były nasłonecznione przez cały dzień. Winorośl jest krzewem ciepłolubnym i chcąc uzyskać owoc smaczny lub wino dobrej jakości należy dobrze dobrać stanowisko. Najlepiej nadają się do tego stoki o lekkim nachyleniu południowym bądź południowo-zachodnim. Ewentualne zacienienie dopuszczane jest jedynie w godzinach porannych lub późnym popołudniem.
Przygotowanie gleby
Przed sadzeniem należy przygotować glebę. Oczyścić miejsce, w którym będziemy sadzić sadzonki z zanieczyszczeń (beton, kamienie, odpady metalowe itp.), W sezonie poprzedzającym sadzenie wskazana jest uprawa np. fasoli, grochu, łubinu lub wyki, którą przekopuje się w pełni kwitnienia przed zawiązaniem nasion. Naturalne nawozy organiczne sprzyjają dobremu rozwojowi winorośli. Można nawozić obornikiem w dawce 5-7kg/m2. Obornik rozrzuca się równomiernie na powierzchni gleby i przekopuje na głębokość około 30cm. W ogrodach gdzie zdobycie obornika jest kłopotliwe można go zastąpić kompostem. Kompost stosuje się w dawce ok. 10kg/m2.