maliny, pokusa, polesie, polka, veten, norna, poranna rosa, malina żółta

maliny
odmiany powtarzające owocowanie


  • Charakteryzują się owocowaniem na pędzie tegorocznym w terminie od początku sierpnia do przymrozków z możliwością powtarzania owocowania na pędzie dwuletnim.
  • Z uwagi na późniejszy okres kwitnienia owoce i kwiaty nie są uszkadzane przez szkodniki typowe dla malin lipcowych, a pędy nie są narażone na uszkodzenia mrozowe, ponieważ są przed zimą usuwane.

Polana

odmiana o owocach dużych, szeroko stożkowatych, żywoczerwonych z połyskiem, zwartych, smacznych i odpornych na gnicie

Polesie

odmiana o owocach bardzo dużych, ciemnoczerwonych; zaczyna owocować od połowy lipca; mało podatna na choroby

Polka

owocuje 10 dni przed Polaną; owoce duże, stożkowate, żywo czerwone, smaczne; dobra odmiana przetworowa i deserowa

Pokusa

owoce bardzo duże, sercowate, ciemnoczerwone, niekiedy matowe; kolce małe i nieliczne;

Poranna Rosa

odmiana powtarzająca o dużych żółto-pomarańczowych owocach; maliny są kuliste, jędrne i bardzo smaczne!; dojrzewa od września;odmiany owocujące na dwuletnich pędach

 

Laszka

odmiana bardzo wczesna, silnie rosnąca, o wysokiej odporności na mróz i choroby;
owoce bardzo duże - przekraczają 4 cm, jasne, stożkowe, wydłużone, smaczne.

Canby

odmiana średnio wczesna, plenna;
owoce średnie, czerwone, kuliste, smaczne;
wysoka wytrzymałość na mróz;
nie lubi ciężkich i mokrych gleb.

Norna

odmiana średnio wczesna o dużej plenności;
owoce średnie, kulistostożkowate, jasnoczerwone;
duża wytrzymałość na mróz.

Veten

odmiana średnio wczesna, plenna;
owoce duże i średnie, smaczne;
odmiana głównie na przetwory.

Glen Ample

odmiana średnio późna, silnie rosnąca, bezkolcowa, b. plenna;
owoce duże, bardzo smaczne, kuliste, zwarte, czerwone;
b.odporna na gnicie i choroby grzybowe; świetnie znosi daleki transport;
rzadko uszkadzana przez mróz.

powrót do czytelni

 

Winorośl - porady dla początkujących.

Wybór stanowiska
Przed posadzeniem sadzonek winorośli należy dokonać prawidłowego wyboru miejsca sadzenia i zaplanować rozmieszczenie krzewów. Sadząc kilka odmian w różnych miejscach ogrodu należy wybrać stanowiska biorąc pod uwagę ich porę dojrzewania i mrozoodporność. Najlepsze stanowiska w ogrodzie, np. przy ścianach budynków, przeznacza się dla odmian mniej odpornych na przemarzanie, o późnej porze dojrzewania owoców. Krzewy wczesne i średnio-wczesne mogą się zadowolić nieco gorszym stanowiskiem. Należy zwracać uwagę, aby krzewy były nasłonecznione przez cały dzień. Winorośl jest krzewem ciepłolubnym i chcąc uzyskać owoc smaczny lub wino dobrej jakości należy dobrze dobrać stanowisko. Najlepiej nadają się do tego stoki o lekkim nachyleniu południowym bądź południowo-zachodnim. Ewentualne zacienienie dopuszczane jest jedynie w godzinach porannych lub późnym popołudniem.
Przygotowanie gleby
Przed sadzeniem należy przygotować glebę. Oczyścić miejsce, w którym będziemy sadzić sadzonki z zanieczyszczeń (beton, kamienie, odpady metalowe itp.), W sezonie poprzedzającym sadzenie wskazana jest uprawa np. fasoli, grochu, łubinu lub wyki, którą przekopuje się w pełni kwitnienia przed zawiązaniem nasion. Naturalne nawozy organiczne sprzyjają dobremu rozwojowi winorośli. Można nawozić obornikiem w dawce 5-7kg/m2. Obornik rozrzuca się równomiernie na powierzchni gleby i przekopuje na głębokość około 30cm. W ogrodach gdzie zdobycie obornika jest kłopotliwe można go zastąpić kompostem. Kompost stosuje się w dawce ok. 10kg/m2.