Czytelnia

odmiany grusz'Amfora'

 • Odmiana deserowa pochodzenia czeskiego.
 • Bardzo dobry zapylacz – Faworytka.
 • Owoce duże, wydłużone, lekko asymetryczne.
 • Skórka, gładka, zielono-żółta (dojrzała – żółta) z przetchlinkami.
 • Miąższ jasnokremowy, bardzo soczysty, lekko winny słodki z delikatnym, kwaskowym posmakiem.
 • Średnio wrażliwa na parcha.
 • Owoce dojrzewają na przełomie września/października.

'Bera Hardy'

 • Odmiana francuska, deserowa, bardzo smaczna.
 • Owoc duży około 200 g, kształtu jajowatego, zielonkawo żółty pokryty złoto brązowym ordzawieniem.
 • Miąższ jest kremowobiały, masłowy, bardzo soczysty, winnosłodki, bardzo smaczny.
 • Bardzo dobry zapylacz dla innych odmian gruszy!
 • Przyczynia się do lepszego owocowania wszystkich grusz w ogrodzie!
 • Owocowanie: II poł. września.

'Bonkreta Williamsa'

 • Owoce duże: 130– 200g
 • Miąższ: kremowo-biały, masłowy, soczysty, b. smaczny!
 • Dojrzewa: wrzesień.

'Generał Leclerc'

 • Owoce bardzo duże: 200-300 g.
 • Miąższ kremowo-biały, delikatny, soczysty, kwaskowato-słodki, aromatyczny, b. smaczny.
 • Zbiór: Przełom IX/X.
 • Dojrzałość konsumpcyjna: X-XI.


'Konferencja'

 • Odmiana angielska.
 • Owoc: wydłużony, średniej wielkości, zielony, ze złotawobrązowym ordzewieniem.
 • Miąższ: delikatny, bardzo słodki, soczysty, nieco aromatyczny.
 • Dojrzałość zbiorcza: II poł. września.
 • Wytrzymałość na mróz: średnia.
 • Dobra odporność na choroby.
 • Jedna z najbardziej popularnych odmian.
 • Bardzo dobry zapylacz dla innych grusz.

'Kongresówka'

 • Odmiana francuska.
 • Owoc bardzo duży: 300-400 g.
 • Skórka gruba, żółtawozielona, pokryta pomarańczowoczerwonym rumieńcem.
 • Miąższ owoców soczysty, dosyć słodki, korzenny i aromatyczny, smaczny.
 • Dojrzałość zbiorcza: początek września.
 • Nadają się do zalew, suszenia!
 • Mało podatne na choroby.

'Lukasówka'

 • Odmiana francuska.
 • Owoce bardzo duże: 170 - 240 g, jajowatoowalne.
 • Skórka cienka, gładka, zielonkawożólta.
 • Miąższ biały, słodkowinny, smaczny.
 • Dojrzałość zbiorcza: przełom IX/X.
 • Dojrzałość konsumpcyjna: przełom XI/XII.
 • Długi okres przechowywania.
 • Zapylacze: Bonkreta Williamsa, Komisówka, Faworytka.
 • Kwiaty wytrzymałe na niskie temperatury.

'Radana'

 • Odmiana czeska.
 • Owoce duże, szerokostożkowe.
 • Skórka cienka, gładka, zielonkawożólta z rumieńcem.
 • Miąższ kruchy, słodkokwaskowaty, aromatyczny i bardzo smaczny.
 • Owoce dojrzewają kilka dni przed Faworytką (początek sierpnia).
 • Można je przechowywać przez 3 tygodnie.
 • Wytrzymała na niskie temperatury i mało podatna na choroby.

powrót do czytelni

 

Winorośl - porady dla początkujących.

Wybór stanowiska
Przed posadzeniem sadzonek winorośli należy dokonać prawidłowego wyboru miejsca sadzenia i zaplanować rozmieszczenie krzewów. Sadząc kilka odmian w różnych miejscach ogrodu należy wybrać stanowiska biorąc pod uwagę ich porę dojrzewania i mrozoodporność. Najlepsze stanowiska w ogrodzie, np. przy ścianach budynków, przeznacza się dla odmian mniej odpornych na przemarzanie, o późnej porze dojrzewania owoców. Krzewy wczesne i średnio-wczesne mogą się zadowolić nieco gorszym stanowiskiem. Należy zwracać uwagę, aby krzewy były nasłonecznione przez cały dzień. Winorośl jest krzewem ciepłolubnym i chcąc uzyskać owoc smaczny lub wino dobrej jakości należy dobrze dobrać stanowisko. Najlepiej nadają się do tego stoki o lekkim nachyleniu południowym bądź południowo-zachodnim. Ewentualne zacienienie dopuszczane jest jedynie w godzinach porannych lub późnym popołudniem.
Przygotowanie gleby
Przed sadzeniem należy przygotować glebę. Oczyścić miejsce, w którym będziemy sadzić sadzonki z zanieczyszczeń (beton, kamienie, odpady metalowe itp.), W sezonie poprzedzającym sadzenie wskazana jest uprawa np. fasoli, grochu, łubinu lub wyki, którą przekopuje się w pełni kwitnienia przed zawiązaniem nasion. Naturalne nawozy organiczne sprzyjają dobremu rozwojowi winorośli. Można nawozić obornikiem w dawce 5-7kg/m2. Obornik rozrzuca się równomiernie na powierzchni gleby i przekopuje na głębokość około 30cm. W ogrodach gdzie zdobycie obornika jest kłopotliwe można go zastąpić kompostem. Kompost stosuje się w dawce ok. 10kg/m2.